Festival eksperimentalnega giba NagiB
22.08.2006

Maribor, 22. avgust 2006 (MOREL)- Festival Nagib je edini te vrste v širši regiji, je projekt mlade in zagnane ekipe in ima tako cilj, kot tudi možnosti postati eden osrednjih dogodkov, še zanimivejši in še večji. Svoje okolje oplaja z mednarodnimi produkcijami in medkulturno izmenjavo, hkrati pa nudi priložnosti predstavitve tudi lokalnim ustvarjalcem. Ne omejuje se samo na plesno-gibalne predstave, ampak predstavlja gibalno (samo)izražanje v vseh sodobnih oblikah, od filma do fotografije in multimedije. S tem doslej v Mariboru dokaj zanemarjeno in prezrto umetnost postavlja v središče javne pozornosti in daje nov zagon lokalnim ustvarjalcem, Maribor pa predstavlja kot mesto z celovito in bogato kulturno ponudbo. Mednarodni Festival eksperimentalnega giba NagiB v Mariboru severovzhodni del Slovenije vključuje v evropske, sodobno plesne in performerske tokove.

S prikazom sodobne raziskovalne gibalne produkcije, delavnicami, razstavo fotografije gibalnega eksperimenta in predavanji. Z zavezo izobraževalnemu delu festivala, s poslovnimi priložnostmi in družabnimi dogodki razvija medkulturni dialog in kulturno življenje Maribora. K sodelovanju smo ponovno povabili slovenska in mednarodna vidna in priznana imena, kot tudi mlade ustvarjalce in poskrbeli, da lahko svoje delo predstavijo tudi lokalni umetniki.
Festival se osredotoča na gib v kakršnikoli raziskovalni sodobni obliki, v obliki plesnih predstav, performansov, instalacij, filmov, v navezavi z multimedijo, gledališčem in drugimi umetniškimi oblikami. Program festivala Nagib 2006 je nadgradnja prvega festivala, ki je uspešno potekal od 23-25.septembra 2005 v prostorih Kulturnega centra Pekarna. Letos bo naš koproducent tudi SNG Maribor, ki je v festivalu prepoznal izvrstno priložnost doslej zapostavljeno zvrst sodobne plesne dejavnosti močneje uveljaviti v tem kulturnem prostoru. S svojim vložkom bo hkrati festivalu omogočil tako boljšo izvedbo, kot tudi večjo prepoznavnost. Pravtako smo se povezali s Prvo Gimnazijo Maribor, ki omogoča izvedbo izobraževalnih delavnic, ki potekajo izven avgustovskega festivalskega dogajanja. NagiB bo potekal od 23-26. avgusta 2006. Datum je namenoma izbran tako, da študentom plesa in koreografije še pred začetkom predavanj omogoča udeležbo na delavnicah, s tem pa tudi intenzivnejše povezovanje domače in tuje sodobne plesne scene, saj na delavnicah pričakujemo mednarodno udeležbo. Program je sestavljen raznoliko in ponuja pregled različnih ustvarjalnih pristopov. Dogajanje smo razdelili v pet sklopov: predstave (Magpie Dance and Music Company –Nizozemska, Pere Gay i Faura- Španija,   Rebecca Murgi, David Hernandez -Italija, Belgija in En-Knap – Andreja Rauch -Slovenija); delavnice (Katie Duck, Mary Oliver, Ellen Knops, Rebecca Murgi in Andreja Rauch); fotografska razstava Big-giB;  video ples in  diskusije ter predavanja. Festival odpira nov scenski in umetniški prostor, ki s kvaliteto programa omogoča  napredek kulturne podobe tako sredine iz katere izhaja, kot tudi celotne podobe eksperimentalnega giba in sodobnega plesa v Sloveniji. Povezovanje slovenskih institucij in posameznikov, kot tudi  mednarodno sodelovanje umetnikov, vzpodbujanje mobilnosti avtorjev, občinstva in producentov olajšuje izmenjave izkušenj, medsebojnega sodelovanja in odpira nove vrelce gibalne strasti. Vzpostavitev festivala služi kot baza za razvoj močnega sodobno plesnega centra, ki bo povečal možnost prikazovanja sodobne gibalne raziskovalne produkcije in izobraževanja. Naš cilj je publiki letno ponuditi kvalitetne predstave sodobnih domačih in evropskih koreografov, čigar delo pomeni presežek v ustvarjanju,  in ostale dejavnosti, povezane z gibom, plesalcem, koreografom in ostalim, ki razskujejo gib, pa kvalitetne delavnice, s katerimi bodo pridobili znanja, ki jih trenutno v Sloveniji ne ponuja univerzitetni študij. Nagib:  je nagnjenost dane ravnine glede na osnovno ravnino; je nekaj, kar povzroča kako dejanje, ravnanje; je odklon in je »naplahtati«.  Naša želja je povezovati ustvarjalce na področju giba in vzpostaviti Artist in residence program, s čimer bomo lokalnim umetnikom ponudili možnosti za povezovanja z  ustvarjalci iz tujine ali drugih slovenskih mest in tako vzpostavili široko mrežo sodelovanj, ki bodo obogatila kulturno podobo mesta in predstavila slovensko umetnost v Evropi. Festival vzpostavlja novo platformo za uprizoritvene umetnosti v kulturnem prostoru Srednje Evrope. Izbrane predstave, instalacije in druge oblike gibalno ustvarjalne produkcije kažejo visoko stopnjo nagovora publike in samih ustvarjalcev. Iščemo raziskovalce in ustvarjalce z močnim konceptom, z družbeno in socialno kritičnim pogledom ali z izrazito specifično lastno estetiko. Rdeča nit festivala je eksperimentalni gib. Kot takšen je osnova, ki skozi proces raziskuje in preobraža, išče meje izraznosti in dopušča vzpostavljanje dialoga med ustvarjalci in gledalci, med različnimi pristopi, koncepti in oblikami izraza. Namen (festivala) je izpostaviti različnost in krhkost ustvarjalnih procesov, njihovega načina ter jasnosti komunikacije in odpiranja doživljajskega in interpretacijskega prostora. Vodilo festivala je iskanje in širjenje mej dosedanjega dojemanja sodobnih plesno-gibalnih umetnosti. Skupaj iščemo globino in večplastnost eksperimentalnega giba, kar nas bo družilo in povezovalo v času festivala in nadalje vzpostavilo prostor  za marsikatero izmenjavo idej, spoznanj in sodelovanj. Letošnji program poleg gostovanja priznane nizozemske skupine Magpie Music and Dance Company ponuja pester pregled del mladih ustvarjalcev, ki s svežimi  pristopi odpirajo nove poglede v sodobni ples in uprizoritveno umetnost. Ti mladi koreografi so: Jasmina Križaj, Nina Fajdiga, Laurens Oliveiro, Radharani Pernarčič, Yasmine Hugonnete in Nina Milin. Gibalne delavnice bodo vodile Katie Duck  in Mary Oliver iz skupine Magpie Music and Dance Company ter Rebecca Murgi. Delavnice so seveda namenjene plesalcem in koreografom, prav tako pa tudi igralcem, režiserjem in performerjem. Posebnost v našem sklopu delavnic je delavnica skupine Magpie, ki vabi k udeležbi tudi glasbenike.
Program slovenski
23.8.2006


10.00- 14.00  DELAVNICA IMPROVIZACIJE
                      Magpie Music and Dance Company, vodi Katie Duck
                      SNG Maribor
15.00- 19.00  DELAVNICA KONTAKTNE KOMPOZICIJE
                      vodi Rebecca Murgi
                      SNG Maribor
21.00             RE-PLAY
                      Yasmine Hugonnet, En-Knap 
                      Gustaf
22.30             MOBILNE TELEFONE PUSTITE VKLOPLJENE
                      interaktivni performans
                      Katie Duck in gostje
                      pred Gustafom
24.8.2006
10.00- 14.00  DELAVNICA IMPROVIZACIJE
                      Magpie Music and Dance Company, vodi Katie Duck
                      SNG Maribor
15.00- 19.00  DELAVNICA KONTAKTNE KOMPOZICIJE
                      vodi Rebecca Murgi
                      SNG Maribor
20.00             REALNOST
                      večer treh predstav
                        ZEBRA PRI FRIZERJU
                        Jasmina Križaj                     
                        NEBO NAD HIROŠIMO
                        Laurens Oliveiro
                        PREČKAJ MOJO PUŠČAVO SAMO S PRIPRAVLJENIM GOVOROM  
                       (režiserjev izbor)
                        Jasmina Križaj
                      Mali oder SNG Maribor
 23.00             MOBILNE TELEFONE PUSTITE VKLOPLJENE
                      interaktivni performans
                      Katie Duck in gostje
                      pred Gustafom
25.8.2006
10.00- 14.00  DELAVNICA IMPROVIZACIJE
                      Magpie Music and Dance Company, vodita Katie Duck in Mary
                      Oliver
                      SNG Maribor
15.00- 19.00  DELAVNICA KONTAKTNE KOMPOZICIJE
                      vodi Rebecca Murgi
                      SNG Maribor
20.00             BLINK
                      improvizacija
                      Katie Duck in Mary Oliver
                      Mali oder SNG Maribor
22.00             SO L (du) O
                      večer treh predstav
                        PREDVSEM ČLOVEŠKI GLASOVI ŽIVALI
                        Radharani Pernarčič
                        ČREPINJE
                        Nina Fajdiga
                        AMBIENTKA
                        Nina Milin in Samo Šalamon
                      Gustaf
26.8.2006
10.00- 14.00  DELAVNICA IMPROVIZACIJE
                      Magpie Music and Dance Company, vodita Katie Duck in Mary
                      Oliver
                      SNG Maribor
15.00- 19.00  DELAVNICA KONTAKTNE KOMPOZICIJE
                      vodi Rebecca Murgi
                      SNG Maribor
18.00             METAMORFOZE LJUBEZNI
                      Nina Milin in Barbara Damjan
                      Mali oder SNG Maribor
20.00             BLINK
                      improvizacija
                      Katie Duck in Mary Oliver
                      Mali oder SNG Maribor
22.00             ZAKLJUČNA ZABAVA      Gustaf
(konec)